afvaladvies verpakking

Afvaladvies op de verpakking

Moet een chipszak bij het plastic afval of bij het restafval? En mag een pizzadoos bij het oud papier? Ik geef voor de volledigheid meteen de antwoorden: een chipszak hoort bij het restafval. Een pizzadoos mag in de papierbak wanneer het om de verpakking van een diepvriespizza gaat. De dozen van bezorgpizza’s mogen niet bij het oud papier. De vet- en etensresten die achterblijven op de pizzadoos zijn niet geschikt voor recycling.

Er heerst bij consumenten veel onduidelijkheid over het correct scheiden van verpakkingsafval. Een kennis vroeg het zich pas nog hardop af. Ze kon op het bakje smeerkaas niet terugvinden in welke afvalbak het product hoort. “Waarom zetten ze dat er niet gewoon op,” zei ze geïrriteerd. Ze heeft gelijk en haar verzoek lijkt verhoord te worden.
Tijdens een vergadering van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen (NVGP) kwam het onderwerp ‘afvaladvies’ uitvoerig aan bod. Verpakkingen spelen een belangrijke rol in de communicatie over correcte afvalscheiding. En dat is belangrijk, want hierdoor zorgen we ervoor dat verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk kan worden gerecycled en hergebruikt.

Symbolen

Consumenten kunnen nu een beroep doen op de Afvalscheidingswijzer app van Milieu Centraal. Dit is niet voor elke generatie weggelegd en bovendien geldt: gemak dient de mens. Er bestaan reeds symbolen die consumenten inzicht geven in de wijze van afvalscheiding. Het meest bekende voorbeeld is denk ik het ‘glasbak-symbool’. Andere symbolen geven aan of een verpakking bij het plastic mag door middel van het Plastic Heroes Logo. Het recycle-teken wordt gebruikt voor oud papier en de prullenbak staat voor restafval.

afvaladvies verpakking

Bron: stichtingproloog.nl

Herkenning

Door voortaan standaard op verpakkingen met de symbolen te werken helpen we de consument bij het correct scheiden van afval. Dit klinkt eenvoudig, maar… (daar zijn de maars). Vooralsnog kan het voorkomen dat de scheidingsregels per gemeente verschillen. Het plaatje hierboven toont dat blik bij het restafval moet, maar er zijn gemeenten die blik inzamelen bij het plastic afval. Daarnaast komen er verschillende materiaalcombinaties voor, zoals in het voorbeeld van de smeerkaas (plastic bakje en deksel plus de aluminium afsluiter). Je kunt natuurlijk per materiaalsoort een symbool opnemen. Een andere oplossing richt zich op ‘design for circularity’, waarbij verpakkingen steeds vaker uit mono-materiaal bestaan.

Welke rol zie jij (nog meer) weggelegd voor verpakkingen als het gaat om afvaladvies en/of het stimuleren van correcte afvalscheiding?