voedselverspilling en verpakkingen

Voedsel­verspilling versus verpakkings­afval

Volgens de Rabobank groeit het gebruik van plastic verpakkingen tussen 2017 en 2021 wereldwijd met 18 tot 20 procent. Verpakkingen creëren een afvalprobleem, maar tegelijkertijd kunnen we niet zonder. Verpakkingen zijn namelijk onmisbaar in de strijd tegen (voedsel)verspilling. Dit voelt een beetje als kiezen uit twee kwaden, maar er is hoop. De innovaties op het gebied van verpakkingdesign staan allesbehalve stil.

Meer verpakkingen

De toename van het aantal plastic verpakkingen hangt volgens de Rabobank nauw samen met demografische ontwikkelingen. Allereerst hebben we te maken met een groeiende wereldbevolking: Hoe meer mensen, hoe meer voedsel er nodig is en dus ook meer verpakkingen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing en huishoudens worden kleiner, waardoor de vraag naar portieverpakkingen toeneemt. Tot slot kiezen consumenten steeds vaker voor gemak, waardoor de vraag naar voorverpakt voedsel stijgt.

Innovaties

Experts spreken van een zorgelijke situatie. Als we op de voorspellingen van de Ellen MacArthur Foundation afgaan, dan zit er in 2050 meer plastic dan vis in de zee. Tijd voor actie dus. We moeten op zoek naar nieuwe, innovatieve verpakkingsoplossingen. Dé milieuvriendelijke verpakking bestaat niet, maar we kunnen de milieu-impact van verpakkingen wel beperken en/of de positieve eigenschappen versterken.

Mono materiaal

Er komt steeds meer aandacht voor het hergebruiken of recyclen van verpakkingen, als onderdeel van de circulaire economie. Recyclen is het omvormen van afvalstoffen tot een nieuw product. Je moet daarom in de ontwerpfase al goed nadenken over het end-of-life scenario van de verpakking. Een goed voorbeeld om recycling te stimuleren is het gebruik van mono-materialen. Samengestelde verpakkingen of verpakkingen met een coating of lijmrand zijn vaak lastig te scheiden en kunnen moeilijk worden gerecycled.

Biologisch en lichtgewicht

Een andere oplossing richt zich op alternatief en/of minder materiaalgebruik. Denk aan ‘bio-varianten’ of verpakkingen die door een slimme samenstelling uit minder materiaal bestaan. Door de receptuur van de verpakking aan te passen kunnen we met minder materiaal een even sterke, of zelfs sterkere, verpakking maken.

Smart packaging

Smart packaging heeft niet direct betrekking op het reduceren van verpakkingsafval, maar versterkt de positieve eigenschappen van de verpakking in de strijd tegen voedselverspilling. Binnen smart packaging onderscheiden we intelligente verpakkingen en actieve verpakkingen. Intelligente verpakkingen geven consumenten duidelijkheid over de daadwerkelijke houdbaarheid van het product. De verpakking verandert bijvoorbeeld van kleur als de inhoud niet meer geschikt is voor consumptie. Hiermee wordt voedsel nooit meer voortijdig en dus onnodig weggegooid. Actieve verpakkingen beïnvloeden de kwaliteit van het verpakte product, waardoor vers voedsel langer houdbaar blijft.

Ken jij nog andere voorbeelden van innovatieve verpakkingen die hergebruik en afvalpreventie stimuleren of juist bijdragen aan een verbeterde houdbaarheid?