Verpakkingen & duurzame logistiek

Verpakkingen & duurzame logistiek

Duurzame logistiek staat hoog op de agenda. Bij het streven naar duurzame logistiek moet de gehele keten beschouwd worden, dus ook verpakkingen. De milieuvriendelijke verpakking bestaat niet, maar we kunnen wel op zoek naar mogelijkheden om de milieu-impact terug te dringen. Welke optie het beste geschikt is in relatie tot het milieu hangt altijd af van de specifieke situatie. Dit kun je alleen achterhalen op basis van een Life Cycle Assessment (LCA). Ik bespreek een aantal voorbeelden.   

Alternatieve verpakkingsoplossingen

Een voor de hand liggende oplossing is het verpakken van minder lucht. Hierdoor is er niet alleen minder verpakkingsmateriaal benodigd, ook het transportvolume wordt geminimaliseerd. Naast het formaat van de verpakking speelt materiaalkeuze eveneens een rol. Het loont om regelmatig je verpakkingsassortiment onder de loep te nemen. Misschien zijn je processen en/of producten inmiddels veranderd. En vergeet niet, dat de ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen niet stilstaan. Je ziet steeds meer lichtgewicht verpakkingen op de markt, waarbij de beschermfunctie en draagkracht onveranderd of juist verbeterd zijn ten opzichte van de voorgangers. Op het niveau van de consument kun je nadenken over herbruikbare/ recyclebare verpakkingen, in het kader van de circulaire economie.

‘On demand packaging’

Wellicht is een on demand verpakkingssysteem iets voor jouw bedrijf? Dan denk je misschien meteen aan een fulfilment omgeving à la Bol.com. Niks is minder waar, er bestaan tegenwoordig ook on demand verpakkingsmachines voor kleinere werkomgevingen. Groot voordeel is, dat de verpakking zich aanpast aan het product. Dit betekent geen ‘verpakte lucht’ en geen onnodig gebruik van verpakkingsmateriaal.

Slimme verpakkingen

Daarnaast zien we slimme verpakkingen, die door middel van Near Field Communication het retourproces optimaliseren, doordat retourorders automatisch worden verwerkt. De digitalisering heeft tevens als voordeel, dat er meer informatie beschikbaar komt voor de verzender. Informatie waarmee hij bijvoorbeeld efficiënter kan inplannen, wat uiteindelijk resulteert in minder vervoersbewegingen.

Verliezen reduceren

Tot slot leveren verpakkingen ook indirect een bijdrage aan duurzame logistiek. Verpakkingen voorkomen verspilling en bederf van producten. Met een goed doordacht verpakkingsdesign worden verliezen in de keten gereduceerd. Dit geldt voor zowel food als non-food producten. Maar zeker in het geval van food levert de verpakking een belangrijke bijdrage aan de duurzame logistiek. Voedselverspilling heeft een enorme milieu-impact. De verpakking helpt, om dit tegen te gaan.

HiReslogisitiek

Met een goede verpakking kun je verliezen in de keten reduceren.

Ken jij nog andere voorbeelden van verpakkingen die (indirect) een bijdrage leveren aan duurzame logistiek?