duurzaam verpakken e-commerce

Brancheverduurzamingsplannen packaging en e-commerce

Duurzaam verpakken is een belangrijk speerpunt binnen e-commerce. Ik bespreek de belangrijkste bevindingen en doelstellingen van de sector op basis van het Brancheverduurzamingsplan Verpakken E-commerce 2019-2022.

Verpakkingen en e-commerce zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede verpakking beschermt de producten en zorgt voor minder uitval in de keten (lees: verspilling). Verzendverpakkingen uitfaseren is daarom geen optie, maar we kunnen de milieu-impact wel zo veel mogelijk beperken. Hiertoe heeft Thuiswinkel.org in samenwerking met de sector het Brancheverduurzamingsplan Verpakken E-commerce 2019-2022 opgesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn de verpakkingsdichtheid en mate van gerecyclede content en herbruikbaarheid.

Trends, ontwikkelingen en wetgeving

Thuiswinkel.org baseert haar doelstellingen op de actuele trends en ontwikkelingen en wet- en regelgeving, waaronder het EU-actieplan voor de circulaire economie. Hierin staat onder andere opgenomen dat in 2030 alle plastic verpakkingen zo zijn ontworpen dat ze herbruikbaar of recyclebaar zijn. Producenten krijgen ook meer verantwoordelijkheden op het gebied van preventie, inzameling en hergebruik van verpakkingsafval.

E-commerce verpakkingen

Volgens schattingen worden er circa 280 miljoen verzendmaterialen per jaar gebruikt. De meest gebruikte verpakkingsvormen zijn kunststof (wrapping en verzendzakken), karton (verzenddozen) en de papieren envelop. De gekozen verpakkingsvorm is afhankelijk van het soort product en de omvang van de webwinkel. Vormvaste producten, zoals elektronica, worden doorgaans in dozen verpakt. Flexibele producten, zoals kleding, worden meestal in plastic zakken verpakt. Gelet op de omvang van de webwinkel hebben grotere spelers vaak meer financiële ruimte om te investeren in geavanceerde verpakkingsmachines.

Verpakkingsredenen

Verpakken is voor de sector een noodzakelijke kostenpost. Thuiswinkel.org onderscheidt, naast de wettelijke verplichtingen, verschillende verpakkingsredenen:

  • Informeren: zowel op logistiek niveau als richting de consument
  • Bundelen van meerdere bestellingen
  • Productbescherming
  • Beschermen tegen diefstal
  • Privacy
  • Marketing

Doelstellingen e-commerce packaging

Een verzendverpakking mag alleen worden toegepast als er één of meer verpakkingsredenen van toepassing zijn. Uitzondering hierop is marketing, want dit mag niet de enige reden zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden van niet verpakken als gevolg van een goede leveranciersverpakking. Bol.com voerde deze maatregel begin dit jaar al door.
In het kader van reduce wordt er meer ingezet op de toepassing van herbruikbare verpakkingen, zodat er minder nieuwe grondstoffen benodigd zijn, en het gebruik van zo min mogelijk vulmateriaal. Een andere doelstelling is het optimaliseren van de verpakkingsdichtheid, zodat er minder lucht verpakt wordt. Daarnaast geldt dat verpakkingen, zowel plastic als karton, uit een zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal moeten bestaan. Voor handmatig plastic verpakken is dit 100% en voor machinaal 50%. En last but not least moeten consumenten juist en volledig geïnformeerd worden over het scheiden van de verpakking.

Hoe ver ben jij als bedrijf met duurzaam verpakken?