duurzaam verpakken

Verpakkingen en de bezorgde consument

De consument wil klimaatneutraal inkopen, maar heeft hulp nodig bij het maken van duurzame keuzes. De verpakking is hiervoor het ideale middel.

De Climate Neutral Group deed onderzoek naar de invloed van ons koopgedrag op het klimaat[1]. Hieruit blijkt dat mensen zich zorgen maken om klimaatverandering. We zijn ons ook steeds meer bewust van onze eigen rol hierin, waardoor we kritischer worden ten aanzien van de (alledaagse) producten die we kopen. Maar hoe weet je nu of je echt goed bezig bent? Volgens consumenten is het vaak onduidelijk wat de klimaatimpact van een product is.

Keurmerk als hulpmiddel

Een keurmerk op de verpakking is voor bijna de helft van de consumenten een hulpmiddel bij de keuze voor duurzame producten, zo blijkt uit het onderzoek. Het keurmerk moet echter wel door een onafhankelijke instantie gecontroleerd worden. Ook keurmerken zijn niet heilig en de kritische consument laat zich niet meer zomaar misleiden door een ‘stickertje’.

Informeren via de verpakking

Je kunt een verpakking ook voorzien van specifieke informatie over de klimaatimpact van het product. En wanneer je hiervoor niet genoeg ruimte op de verpakking zelf hebt kun je werken met QR, AR (Augmented Reality) of NFC (Near Field Communication). Klanten kunnen de verpakking met hun mobiel scannen, waarna er meer informatie over (de klimaatimpact van) het product verschijnt.

Duurder

Bij een kleine groep consumenten heerst nog steeds het idee dat klimaatneutrale producten duurder zijn (15%). In veel gevallen klopt dit ook, maar dan is het juist de kunst om de consument toch te overtuigen dat niet de prijs leading is, maar het goede gevoel. Verpakkingen spelen ook hierbij een belangrijke rol. De verpakking is namelijk sterk van invloed op hetgeen mensen bereid zijn om te betalen voor een product.  Zo blijkt uit onderzoek van het Boston College (VS) dat consumenten bereid zijn om meer te betalen voor een kleurrijke verpakking[2]. Consumenten associëren kleurrijke verpakkingen onbewust met grotere producten / meer inhoud en dat mag nu eenmaal wel wat meer kosten.

Verpakkingen kunnen het duurzame koopgedrag van de consument dus zowel bewust als onbewust beïnvloeden. Welke rol zie jij nog meer voor verpakkingen weggelegd als het gaat om het stimuleren van duurzaam gedrag?

[1] Whitepaper ‘Ons koopgedrag en het klimaat’.
[2] https://www.packonline.nl/nieuws/consument-is-bereid-meer-te-betalen-voor-kleurrijke-verpakkingen