duurzaam verpakken

Duurzaam verpakken: hoe zit het ook alweer?

Duurzaam verpakken is de trend. Er wordt veel over gesproken en geschreven. Maar wat is het precies en hoe maak je eigenlijk een duurzame verpakking? De definities van duurzaam verpakken verschillen, waarbij er vooral een groot verschil zit tussen wat de consument dénkt dat duurzaam is en wat feitelijk duurzaam is. Hoe zit het ook alweer?

Functionaliteit verpakking

Iedereen valt over de plastic folie om de komkommer, terwijl dit kleine plastic laagje een belangrijke bijdrage levert aan de strijd tegen voedselverspilling. De milieu-impact van voedselverspilling is in veel gevallen groter dan de impact van de verpakking. Hetzelfde geldt voor productuitval. Verpakkingen hebben een belangrijke functie als het gaat om productbescherming. Consumenten onderschatten deze waarde. Het is belangrijk om in je ontwerp altijd de functionaliteit van de verpakking voorop te stellen.

Natuurlijke materialen

Bij duurzaam verpakken gaat de aandacht vooral uit naar de materiaalsamenstelling van de verpakking: wanneer de verpakking is gemaakt van natuurlijke materialen, zoals papier of palmblad, en/of van gerecycled materiaal dan wordt deze door de consument beoordeeld als ‘duurzaam’. Of er daadwerkelijk sprake is van duurzaam verpakken kun je alleen beoordelen op basis van een levenscyclusanalyse. Deze cyclus begint bij het winnen van grondstoffen en loopt via de productie, distributie en gebruik door tot en met de afvalfase. Iedere fase van de levenscyclus van een verpakking heeft gevolgen voor het milieu. Hoeveel energie is er nodig voor de productie van de verpakking? Kan de verpakking na gebruik gerecycled of hergebruikt worden?

Minder materiaalgebruik

Duurzaam verpakken heeft ook betrekking op minder materiaalgebruik. Oververpakking leidt tot veel ergernissen bij consumenten. Tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van gecertificeerd en gerecycled karton of dunner plastic. Daarnaast gebruiken steeds meer online retailers flexibele verpakkingsmachines die ervoor zorgen dat de verpakking het product perfect omsluit, waardoor er geen vulmaterialen meer benodigd zijn. Verder wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwe materiaalsamenstellingen, met als uitgangspunt: less is more. Door de receptuur aan te passen kun je met minder materiaal een even sterke of zelfs sterkere verpakking maken.

Slim verpakkingsdesign

Bij het ontwikkelen van een duurzame verpakking moet je dus alle aspecten van de supply chain doorberekenen. Met een slim verpakkingsdesign kun je aanzienlijk besparen op opslag- en transportruimte. Bijvoorbeeld doordat producten plat kunnen worden verzonden. Met als gevolg: minder vervoersbewegingen. Ook dit is duurzaam verpakken.

Afval

Tot slot is het belangrijk dat consumenten weten hoe zij de verpakking correct kunnen weggooien. Vermeld daarom duidelijk bij welke afvalstroom de verpakking mag. Om correcte afvalscheiding te stimuleren is het belangrijk dat je kiest voor een verpakking die slechts uit één materiaalsoort bestaat. Een kartonnen doos met plastic kijkvenster kost de consument doorgaans al te veel moeite. Houd hier rekening mee in de ontwerpfase.