verpakkingsrevolutie

De verpakkingsrevolutie

In aanloop naar de vakbeurs ALL4PACK Paris (26-29 november) deed de beursorganisatie onderzoek naar de uitdagingen die de verpakkingssector te wachten staan richting het jaar 2050[1]. Zowel de makers (verpakkingsdesigners) als de gebruikers (consumenten) werden ondervraagd. Ik bespreek de belangrijkste uitkomsten.

1.Gebruiksgemak: leesbaarheid en openen en sluiten

De bevolking vergrijst. Met het ouder worden komen onvermijdelijk ook de gebreken, waaronder slechter zicht en minder kracht. Verpakkingen moeten daarom beter leesbaar worden en gebruiksvriendelijker. Uit het onderzoek blijkt dat 47% van de Europese consumenten de leesbaarheid van de verpakking ontoereikend vindt. Hier ligt dus een aanzienlijke verbeterslag. Daarnaast krijgt het openen en sluiten van verpakkingen nog meer aandacht, waarbij eenvoud en gemak voorop staan.

2.Nieuwe verpakkingsvormen

De noodzaak van de Circulaire Economie werpt een nieuwe blik op verpakkingen. Alleen voorlichting is hierbij niet voldoende. De ondervraagden pleiten voor meer vereisten en meer stimulansen. Een actueel voorbeeld hiervan is het voorgenomen verbod op het gebruik van Single Use Plastics. Dit zijn producten die geheel of deels gemaakt zijn van plastic en die niet geschikt zijn voor meermalig gebruik of passen in een circulair systeem. Hieronder vallen ook producten met een plastic coating. Aangezien we in alleen al in Europa 58 miljoen ton plastic produceren, waarvan 40% afkomstig van verpakkingsmateriaal[2], kun je je voorstellen dat een verbod als dit enorme impact heeft op de sector. We moeten dus op zoek naar alternatieve verpakkingsmaterialen en nieuwe verpakkingsoplossingen die passen binnen de (toekomstige) kaders van de Circulaire Economie,

3. Kunstmatige intelligentie

Dankzij deze innovatieve technologie worden verpakkingen proactief en voorspellend. De verpakking geeft bijvoorbeeld een signaal af, wanneer de vervaldatum van een product (bijna) is bereikt. Dit is een belangrijke (én noodzakelijke) ontwikkeling in de strijd tegen voedselverspilling. Kunstmatige intelligentie kan ook bijdragen aan betere productinformatie en gebruiksgemak en daarmee een betere klantbeleving. In alle gevallen geldt dat we met kunstmatige intelligentie een absolute waardecreatie genereren.

4. On the go

Mensen worden steeds mobieler en zijn dus vaker onderweg. Ook dit heeft gevolgen voor de verpakking van de toekomst. Zo moet de verpakking onder ander nog compacter, met oog op draagbaarheid, en nog beter openen en (lekdicht!) sluiten.

De verpakking van de toekomst blinkt uit in perfecte functionaliteit, duurzaamheid en intelligentie. Hoe zie jij de verpakking van de toekomst voor je?

Bronnen:

[1] http://www.packonline.nl/kennisbank/marktinformatie/onderzoek-verpakkingssector-staat-aan-vooravond-van-revolutie

[2] Factsheet Europese Commissie.